• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط بنیاد خیریه زینب کبری (س) به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به بنیاد خیریه زینب کبری (س) را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir مشاهده شود.
بنیاد خیریه زینب کبری (س)

هیات بنیاد زینب کبری (س)


کمک به هیات جهت برگزاری مراسم های احیا و محرم
                      
تومان