• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط بنیاد خیریه زینب کبری (س) به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به بنیاد خیریه زینب کبری (س) را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir مشاهده شود.
بنیاد خیریه زینب کبری (س)

پویش گره گشا


تامین بسته های ارزاق در ماه رمضان
                      
تومان